Idag är vår E-learning något som aktivt frågas efter, istället för att vi behöver jaga in våra användare.
Torleif Cumléus Försäljningsansvarig, Hälsa Miljö och Säkerhet TOOLS
Läs mer
Evercate tillhandahåller en smidigt och enkel lösning utifrån vårt behov och det har även inkommit positiv feedback från de som genomfört utbildningen.
Caroline Eén Upphandlare Statens fastighetsverk
Läs mer

Lärplattform eller LMS (Learning Management System) – Vad är det?

En lärplattform, även kallat LMS, utbildningsplattform eller e-learningplattform, är en digital miljö för hantering av utbildningar och elever. Den används inom skola, men också i företag för internutbildning eller företagskurser. Ett LMS fungerar som ett verktyg för att distribuera digitala kurser och hantera alla delar runt dessa, samt för att följa upp det lärande som sker.

Komponenter i en modern lärplattform:

  • Inloggning – med inloggning säkerställer man att rätt kursdeltagare säkert kan komma åt rätt information samtidigt som känsligt kursmaterial inte blir tillgängligt för obehöriga.
  • Hantering av kurser – så att du kan skapa nya kurser samt uppdatera befintliga kurser.
  • Hantering av användare – så att du kan importera användare, tilldela kurser till dessa och följa upp vilka användare som har genomfört vilka kurser.
  • Självrättande kunskapstest – för att automatiskt följa upp och validera lärandet (och minska kursadministrationen).
  • Integrationsmöjligheter – för att det idag är så viktigt att alla de digitala system vi har kan prata med varandra, så att vi slipper göra samma jobb flera gånger.
Ett exempel på en online-kurs i lärplattformen Evercate