Skapa och hantera enkelt effektiva digitala kurser

Hantera enkelt dina kurser, skapa kursens olika delar och sy ihop dem till en effektiv digital kurs. Det är vanligt att kurser behöver uppdateras under sin livslängd. Kanske kommer ny uppdaterad information som behöver tas med i kursen, kanske visar det sig att kursen kan bli effektivare om den ändras. I Evercate hanterar du enkelt alla dina kurser under hela deras livslängd.

  • Skapa effektiva digitala kurser
  • Hantera kursernas olika komponenter i ett smidigt gränssnitt
  • Uppdatera enkelt enstaka komponenter eller hela lektioner av kursen

Låt dina utbildningar nå sin fulla potential online. 

Testa helt utan kostnad

Bestäm dig i lugn och ro, inget kontokort behövs.