Självrättande kunskapstest

Kunskapstest är en viktig del av digital utbildning. Kunskapstest är ett bra sätt att validera att användare lärt sig det de ska efter en kurs, och de ger samtidig ett tillfälle att befästa det kursdeltagaren lärt sig då de behöver applicera sin nya kunskap.

När man gör ett kunskapstest online förväntar man sig direkt feedback på sitt resultat. Här kommer självrättande kunskapstest in i bilden eftersom de ta bort behovet att någon annan rättar dem. Detta minimerar samtidigt er kursadministration.

Ett quiz kan också vara ett bra sätt att utvärdera en kursdeltagares kunskapsnivå innan de får tillgång till ytterligare kursmaterial. På det sättet kan man försäkra sig om att kursdeltagaren är redo att prestera på den nivå man förväntar sig.

Du är fri att ha hur många självrättande kunskapstest du vill i dina kurser i Evercate. Du kan välja mellan att de blir tillgängliga efter att en användare gjort klart en lektion, som avslut efter en hel kurs eller att de alltid är tillgängliga.

Testa helt utan kostnad

Bestäm dig i lugn och ro, inget kontokort behövs.