Kompetensutveckling blir enklare och mer effektiv med Evercate

Kompetensutveckling är en viktig del i alla organisationer. Det fyller en långsiktig strategisk funktion då organisationen genom kompetensutveckling kan hänga med när samhället och branschen utvecklas. Mer kortsiktigt så ger rätt kunskaper och kompetens förutsättningar för rätt affärer, samtidigt som en satsning på kompetensutveckling ökar dina chanser att behålla din personal.

Evercate ger verktygen för att enkelt och smidigt komma igång med en effektiv kompetensutveckling redan idag.

Tips för en effektiv kompetensutveckling

Effektiv kompetensutveckling ger bättre resultat, på kortare tid, samtidigt som den är mer uppskattat av de som genomgår den. Utmaningen ligger i att det är svårare att få till en effektiv kompetensutveckling än en som inte är det. 

Därför har vi satt upp 7 punkter som hjälper er kompetensutveckling att bli mer effektiv.

  1. Gör ett grundligt förarbete. Har man koll på organisationens struktur, en tydlig nulägesbild av styrkor och svagheter i kompetensen och en tydlig målbild så kommer det bli betydligt enklare längre fram på resan. 
  2. Fokusera på det önskade resultatet. Håll nere längden på innehållet i kurserna och fokusera endast på det som hjälper det önskade resultatet. Fyll inte ut med onödigt innehåll "för att", utan håll det kort och koncist så blir resultaten bättre.
  3. För att teoretisk kunskap ska sätta sig, hjälper det om den appliceras i praktiken. Så kombinera med fördel er kompetensutveckling med ex. nya arbetsroller, nya rutiner eller andra praktiska övningar som kan stärka lärandet, och knyta ihop det teoretiska med det praktiska syftet av utvecklingen.
  4. Repetition, repetition är kunskapens moder lyder ordspråket. Det finns flera sätt att repetera kunskap. Repetera en kurs med jämna intervaller eller ha med innehåll som berör samma ämne i olika delar av en kurs, eller i helt olika kurser.
  5. Glöm inte bort era styrkor. Det är viktigt att fokusera på att täppa igen de luckor man har, men man får inte tappa bort det man redan gör bra. Hitta en balans som uppmuntrar styrkorna samtdigt som kompetensluckorna fylls.
  6. Tydligt och bra ledarskap. Kompetensuveckling måste förankras i alla nivåer av organisationen för att ge bästa effekt. Om ledarskapat inte lever som de lär kommer det inte heller bli lika självklart i andra delar av organisationen.
  7. Följ upp era satsningar, utvärdera resultatet och använd sedan det resultatet för att förbättra ert arbete. 

Viktigast av allt är dock att ni kommer igång. Effektiv kompetensutveckling är en process. Det är inte något man kommer sätta från dag ett, utan det är något man succesivt kommer att uppnå om man jobbar målmedvetet och strukturerat. Så börja någonstans, ta med er det ni kan av den här listan och bygg sedan vidare på det därifrån. 

Vill du veta hur Evercate kan hjälpa i er kompetensutveckling?

Boka in en tid med oss för att se hur Evercate fungerar, och hur enkelt det är att komma igång med egna kurser online.