Personlig lärportal

I en satsning på kompetensutveckling så ligger fokuset ofta på det större perspektivet. Målsättningen ligger med all rätt på organisationen, varpå individen inte blir lika synliggjord.

Men det är viktigt att inte inte glömma bort individens resa i kompetensutvecklingen, då det är dessa individuella resor som tillsammans avgör hur väl de organisatoriska målen uppfylls. Det är här som lärportalen blir så viktig.

En lärportal är den individuella portal varje användare når för att komma åt sina personliga kurser.

En användare kanske behöver genomföra kurs A och kurs C medan en annan istället behöver kurs A, B och D. De har alltså olika behov samtidigt som båda behöver en personlig plan som visar och stöttar just deras insatser.

Lärportalen är med andra ord kopplingen mellan er lärplattform (LMS) och användaren. Där användaren får en anpassad sida, med en överblick över vad den har genomfört och vad som är kvar att genomföra för att nå sina läromål. Här får användaren tillgång till sina kurser och kunskapstester.

Lärportalen i Evercate

I Evercate får varje användare en egen sida kallad “Mina kurser” där de kurser användaren har tillgång till listas, här får man också direkt en tydlig översikt över hur långt man kommit i varje kurs samt ifall någon del i en kurs man redan gjort har blivit uppdaterad. Så man snabbt kan ta till sig den nya informationen.

När man i sin egna lärportal får ett kvitto på att varje moment man genomför i sina kurser leder en ett steg närmare att bli helt klar, så motiveras man att hela tiden göra lite mer. Och med en knapptryckning så kommer man direkt vidare för att fortsätta med nästa moment, enkelt och smidigt.

Testa själv helt utan kostnad

Prova helt gratis! Vi bjuder på 1 200 kr att spendera i verktyget de första 12 månaderna.

Personlig lärportal med fokus på individen