Caroline Eén – Statens fastighetsverk

Jag heter Caroline Eén och är upphandlare på Statens fastighetsverk. På min enhet föll framtagandet av en utbildning för hela organisationen under 2018.

Varför ville ni börja jobba med digital utbildning?

Min enhet hade fått i uppdrag att genomföra en utbildning för samtliga anställda under 2018. I och med att organisationen är utspridd runt om i Sverige så upprättade vi endigital utbildning med filmklipp. För att kunna lansera denna så uppkom behovet av en utbildningsplattform med frågebatteri så medarbetarna skulle kunna göra ett test kopplat till filmen som sedan skulle mynna ut i ett diplom.

Tittade ni på andra aktörer och lösningar utöver Evercate?

Vi tittade på andra företag.

Varför valde ni Evercate?

Evercate var den aktör som bäst uppfyllde vårt behov utifrån pris och kvalité.

Hur har Evercate förändrat ert arbete?

Evercate tillhandahåller en smidigt och enkel lösning utifrån vårt behov och det har även inkommit positiv feedback från de som genomfört utbildningen.

Berätta lite om din upplevelse av att jobba med Evercate?

Erhåller hög service, så har bara positiv att säga om Evercate.

Varför skulle du rekommendera Evercate?

Evercate är smidigt och enkelt verktyg för att kunna genomföra interaktiva/digitala utbildningar.

Statens fastighetsverk vårdar dagens och skapar framtidens kulturarv. Tillsammans berättar husen och marken som vi förvaltar vårt lands historia. Statens fastighetsverks ambition är att göra denna historia levande och intressant, så att du stolt kan sträcka på dig och säga: "Det här är faktiskt mitt".

www.sfv.se

Vill ni också erbjuda digitala utbildningar?

Boka in en tid med oss för att se hur Evercate fungerar, och hur enkelt det är att komma igång med egna kurser online.