Ställ in och använd en egen domän med Evercate

Ställ in och använd en egen domän med Evercate

Det är möjligt att ansluta en egen subdomän till ditt Evercate-konto. Om du ansluter din egen domän kommer det vara den domänen som används utåt för ditt Evercate-konto framöver. Du kommer alltid att behålla din licens.evercate.com-adress också, men den nya adressen kommer vara den som används i länkar, inbjudningar och på alla andra ställen där dina användare interagerar med Evercate.

För att ansluta din egen domän till Evercate behöver du ha tillgång till din DNS. Detta nås ofta via ditt webhotell eller registrar.

Om du är osäker på hur du ska gå vidare med den här guiden kan det vara en bra idé att koppla in din IT-avdelning eller någon annan som är involverad i din webbplats för att hjälpa till.

I resten av den här guiden kommer vi att låtsas att vi arbetar för The Example Corp och att vår domän är example.com .

  1. Skapa en ny DNS-pekare.

  2. Ge den nya pekare den subdomän du väljer, exempelvis training.example.com. (I det här fallet kommer subdomänen vara "training", eftersom example.com är vår domän).

  3. För typ av pekare, välj CNAME .

  4. För Time To Live (TTL) kan du lämna standardvärdet eller sätta valfritt värde.

  5. För Target/Värde (en CNAME-post har alltid en annan adress som mål) skriver du in application.evercate.com.

  6. När du ställt in din nya DNS-post måste du sen meddela vår support om detta så att vi kan göra de sista ändringarna på vår sida. Skicka ett e-postmeddelande till support@evercate.com och inkludera din nuvarande evercate.com-adress samt vilken domän och underdomän du har konfigurerat i stegen ovan.

När vi har anslutit allt på vår sida och tilldelas ni automatiskt ett SSL-certifikat för den nya domänen. Ändringarna kommer att träda i kraft automatiskt och ingen ytterligare åtgärd krävs från din sida.