Följ upp individen, butiken eller regionen

Genom löpande uppföljning kan ni styra era resultat
När ni ser var ni kan bli bättre är det enkelt att prioritera
Prata med oss

Att nå ut med informationen är bara början

Det finns många sätt att få ut information. Man kan sätta upp en lapp eller skicka mail till butiksmailen för att nämna ett par förvånansvärt vanliga. Men de lämnar mycket att önska.

Att få någon form av kvittens på att det tagits emot är att ta det steget längre. Här hittar vi många intranät som kommer med läskvitto. Men att någon har sett en sak är inte samma som att de förstått det. Förståelse som krävs för att få effekt i verksamheten.

Med Evercate kan ni, förutom att få ut informationen och se att den tagits emot, också följa upp att den förståtts och faktiskt används på rätt sätt.

Med Evercate får ni resultat!

En ung anställd i en butiks- eller restaurangkedja går igenom viktig information på en platta.
En butiksanställd och hans chef sitter i butiken utanför öppettider och  följer upp hans informations- och utbildningsgenomförande på en laptop.

Tre typer av uppföljning

Följ upp genomförande

Se ner på individnivå hur och när de tar sig igenom ert innehåll. Eller ta ett större perspektiv och titta på hur butikerna som helhet tar till sig informationen.

Följ upp förståelse

Er viktiga internutbildning och information kan ni följa upp med några frågor för att säkerställa att mottagarna inte bara klickat sig igenom det, utan faktiskt också förstått det.

Följ upp effekten

Den data ni får ut i Evercate kan ni sen jämföra mot era övriga mål i organisationen och enkelt hitta korrelationer.

Tror du att butikerna som tagit till sig informationen om nästa kampanj och hur den ska skyltas kommer sälja mer än de som inte gör det?

Involvera hela kedjan, men bara i det som är relevant för dem

Bäst effekt får man när alla är med på resan! Med Evercate är det enkelt att involvera alla chefer i organisationen. Från centrala rollerna i HR, Marknad och Försäljning till Regionchefer och butikschefer.

Teamleader ser alla sina, men inga andra

Låt butikscheferna själva i realtid följa upp hur det går för personalen i sina butiker med rollen Teamleader.

  • Se endast de som ingår i deras team
  • Se direkt vilka som inte gjort allt de ska
  • Följ upp teamet som helhet eller enstaka individer
  • Lägg enkelt in en nyanställd som automatiskt får allt de ska ha

Gör samma sak för Regioncheferna. Låt dem se och jämföra alla sina butiker och identifiera vilka som behöver extra stöd.

Säljarna i butik svarar betydligt bättre på uppföljning från sin butikschef än någon de knappt vet vem det är på huvudkontoret. Tillsammans når ni effekterna ni är ute efter.

Två kvinnor i en restaurangmiljö har en konversation. Hon som är i fokus sitter vid en bardisk vid en öppen laptop och i handen har hon ett glas vatten.

Vårt mål är att  ni ska bli bättre!

Vi tror att nyckeln till bättre resultat ligger i att sänka trösklar.
Därför ligger vårt fokus på enkelhet.

Prata med oss

Vanliga frågor

Går det att följa upp samma person men från olika chefer?
Jag vill kunna jämföra datan från systemet med annan data, går det?
Vi följer en ISO-certifiering, hur djupt kan vi se vad någon gjort?