Om oss

“Vi ser tydligt att de butiker vars personal genomför utbildningarna via Evercate är även de som följer rutinerna, har lägre personalomsättning och är mest lönsamma.”
– Hemmakväll
Prata med oss

Retail-branschen frågar idag efter en modern lärplattform som levererar resultat i form av ökad lönsamhet, lägre personalomsättning och bättre kundupplevelse. 

En plattform som hjälper butikskedjor att ta kontroll över att relevant kunskap når ut till rätt personer i rätt tid. Och sen genom tydlig uppföljning gör det enkelt att identifiera vilka individer, butiker eller regioner som behöver stöd för att nå sin fulla potential och sälja mer. 

Det är det som är Evercate. 

Allting började 2014 när en av världens största revisionsbyråer frågade Robert Andersson, då affärsutvecklare på ett utbildningsföretag, om en lösning som kunde utbilda samtliga deras chefer.

Han presenterade då ett digitalt koncept med videoföreläsningar, självstudiematerial, kunskapstester och personliga inloggningar och påminnelser. Givetvis med anpassat utseende och intyg som automatiskt genereras.

Men när Robert letade efter en sådan lösning fann han enbart dyra och krångliga lösningar.

Detta blev startskottet för Evercate. 

Sedan dess har plattformen utvecklats med kundernas behov i fokus. Idag är vår position tydlig. Vi är Sveriges bästa lärplattform för retailföretag, och vi levererar ökad lönsamhet där ni på köpet får nöjda medarbetare.

Säljare i butik skrattar tillsammans med en kund som nyss handlat.
Två händer håller en telefon som spelar in video av en kvinnlig butikspersonal som håller en produktgenomgång.

Det måste vara enkelt!

För oss är utbildning och informationsflöden inget självändamål. Att nå ut med kunskap och information i organisationen är givetvis viktigt. Men att nå ut är inte målet, utan snarare avstampet till att kunna nå målet i form av ett resultat.

Därför fokuserar vi på att allt vi gör ska ge resultat i er verksamhet.

Enkelt

Det enskilt viktigaste i det är att det måste vara superenkelt att som deltagare komma åt och ta till sig det man ska göra. För om det inte är enkelt att ta del av det så spelar det ingen roll hur tydligt innehåll ni skapar.

Effektivt

Samtidigt har du som läser det här andra uppgifter på ditt bord än att hantera innehåll och administrera användare. Ni ska inte behöva vara systemexperter för att få ut en PowerPoint som summerar hur nästa kampanj ska skyltas.

Evercate

I det mötet hittar ni Evercate. Vi gör det enkelt att se till att rätt personer har rätt kunskap och information, så de kan göra det som förväntas av dem. Att enkelt att skapa förutsättningar för de resultat man önskar innebär att man måste lägga mindre arbete för att nå det. Det är effektivt. Det är Evercate.

Låt oss visa hur, boka demo

Det måste vara schysst!

Hållbarhet i flera led

För oss är hållbarhet en viktig fråga.

Genom att flytta utbildning online kan många gånger resor och andra resurser sparas in. Men vårt hållbarhetstänk slutar inte där. 

Att drifta IT-system kräver el och denna el behöver produceras. Vi har noga valt ut våra leverantörer av moln- och servertjänster och kan stolt säga att vi nästan uteslutande använder förnybar energi i form av framförallt vind- och solkraft för vår drift.

För den lilla del vi ännu inte kan garantera klimatkompenserar vi tillsammans med våra leverantörer. Men målsättningen är att drivas av 100% garanterad förnybar energi.

Ett vindkraftverk i bergsmiljö