Sälj mer när alla i era butiker har rätt kunskap och information

Tänk om alla butikerna gjorde det de skulle?
Tänk om alla säljarna hade den senaste informationen och rätt kunskap?

Det är vad Evercate löser
Prata med oss

För kedjan

  • Direktkanal till rätt personer i butikerna
  • Tydlig överblick över vilka som gör och inte gör det de ska per individ, butik eller region
  • Bättre resultat på sista raden när alla har rätt information och gör det de ska

För butiken

  • Kan lägga till ny personal direkt vid anställning, som automatiskt får onboarding och tas med i informationsflödet från kedjan.
  • Butikschefen får tydlig uppföljning för just sin butik
  • Säljarna gör innehållet utanför schemalagd tid, så de kan sälja när de är i butiken

Kunskap + attityd = sälj

Få branscher är så tydliga med att allting på sista raden handlar om ökad försäljning. Det är en av anledningarna att vi älskar retail.

När man bryter ner det är formeln för att sälja mer ganska enkel: Rätt kunskap tillsammans med rätt attityd och handling leder till ökad försäljning.

  • Man måste kunna hjälpa kunden
  • Man måste vilja hjälpa kunden
  • Man måste gå fram till kunden för att hjälpa den

Med Evercate löser ni den första punkten – att kunna hjälpa kunden.

Säljare i butik skrattar tillsammans med en kund som nyss handlat.
En butikschef visar runt en nyanställd butiksmedarbetare i butiken och berättar något med inlevelse

Era behov är inte som alla andras. Så varför ska er lärplattform vara det?

Evercate är byggt för retail. Vi vet vilka unika utmaningar en butikskedja brottas med.

Inom retail är det naturligt med mycket extrapersonal och en högre personalomsättning än i många andra branscher. Säljarna jobbar inte framför en dator, och har många gånger inte ens en mailadress genom företaget.

Det betyder att det ofta saknas register med uppdaterade kontaktuppgifterna till personalen i butikerna.

Strukturen med regioner och butiker gör att det också blir långa vägar mellan er på den centrala organisationen och säljaren i butik.

Det skapar stora utmaningar kring att säkerställa att rätt kunskap och information faktiskt når fram till rätt personer ute i varje butik.

Det är precis det här som Evercate löser.

Låt oss visa hur, boka demo
Porträtt av Torleif Cumléus, försäljningsansvarig på TOOLs som använt Evercate LMS för att utbilda i sina butiker
Idag är vår E-learning något som aktivt frågas efter, istället för att vi behöver jaga in våra användare.
Torleif Cumleus
Försäljningsansvarig TOOLS

Onboarding, produktutbildning och kampanjinformation

Våra kunder inom retail använder Evercate till allt ifrån att sätta upp program för introduktionsutbildningar till att snabbt nå ut med information till alla berörda.

Preboarding och Onboarding

Preboarding är att utbilda och informera en nyanställd innan deras första dag. Medan onboarding är den mer traditionella introduktionsutbildningen.

Att hantera detta i Evercate säkerställer att alla säljare, oavsett butik får exakt samma höga nivå på introduktionen och samma information och kunskap.

Produktutbildning

För att kunna ge kunderna bästa hjälp är det viktigt att säljarna håller sig uppdaterade på de senaste produkterna och dess fördelar och egenskaper gentemot alternativen.

Kan man hjälpa kunden göra ett informerat val kommer man sälja mer.

Kampanjinformation

Om det är kampanj på hammare från leverantör A så måste butikerna faktiskt visa upp hammare från leverantör A och pusha för dessa. Det duger inte för butikerna att göra som man alltid gör och pusha den stapelvaran man alltid pushar.

Att gå ut med kampanjinformation genom Evercate låter er säkerställa att informationen når fram och tas emot av butikschefer och säljare. Ni kan sen följa upp vilka butiker och individer som tagit del av informationen för att jämföra med försäljningssiffrorna.

Vill du veta mer? Boka demo
Personalmöte med tre butiksmedarbetare och en chef där alla står upp och lyssnar på chefen.

Varför Evercate?

Sälj mer

Rätt kunskap, information och attityd är formeln för att era säljare ska sälja mer.

Spara tid

Schemalagd tid är dyrbar. Låt säljarna fokusera på kunderna när de går på sitt pass.

Bli bättre

Mätbarhet visar förbättringsområden. Många små förbättringar ger stora resultat.

Prata med oss