Hantera innehåll i Evercate

Allt från en kort instruktion för butikscheferna till fulla onboardingprogram för nyaställda.
Alltid med komplett uppföljning.
Prata med oss

Du har viktigare saker att lägga din tid på än att lära dig bygga och designa kurser

I Evercate behöver du inte lära dig hur du bygger eller designar dina kurser. Istället laddar du bara upp det innehåll du vill få ut och väljer vilka som ska ta del av det så sköter vi resten och ser till att det blir snyggt, och fungerar bra på alla enheter.

Du vet redan hur man gör en PowerPoint, eller spelar in en video med telefonen, mer avancerat än så behöver det inte vara. Innehåll paketeras automatiskt till en tydlig och lättnavigerad design som gör det enkelt att ta till sig för era medarbetare.

Vad du kan ladda upp:

  • Video
  • PowerPoints
  • Bilder
  • PDF:er
  • Excelfiler
  • Wordfiler
  • Zipfiler
  • Texter

Om du sen vill sätta ihop ditt innehåll till en stor kurs med många avsnitt och tester, eller om du bara vill få ut PowerPointen inför nästa månads kampanj lämnar vi upp till dig.

Två händer håller en telefon som spelar in video av en kvinnlig butikspersonal som håller en produktgenomgång.
En kvinna spelar video av en manlig kollega som går igenom produktinformation om skor i en butik

Fullskaliga kurser och program

För onboarding av nyanställda, fördjupningskurser för butikschefer, franschistagare mm. passar fullskaliga kurser och kursprogram bra.

Sätt upp din struktur i form av lektioner och test, och ladda upp innehållet som du tar fram i de verktyg du är bekväm att jobba med (PowerPoint mm.). En kurs kan bestå av av precis så många lektioner och kunskapstest du önskar.

Du kan sen sätta ihop de kurser du har till kursprogram för att ge dem en naturlig följd där en kurs leder till en annan. Perfekt när en viss förkunskap behövs för att tillgodogöra sig innehållet.

Snabbare information och mikrokurser

När ni istället behöver nå ut med snabbare eller mer avgränsad information håller ni nere mängden innehåll ni laddar upp. Då får ni det som kallas för mikrokurser.

Mikrokurser kan vara allt ifrån en tre minuter lång film som visar hur en ny produkt funkar, till en PDF eller PowerPoint på fem slides som går igenom nästa kampanj.

Två kvinnliga butiksarbetare diskuterar ett rött klädesplagg som hänger i butiken
En kvinnlig chef i en klädbutik visar sin manliga butiksanställda något på kassaskärmen.

Följ upp förståelse med frågor

Att se att en medarbetare sett ett innehåll är en sak. Att se att den förstått det är något annat.

Frågor för att både kontrollera och ge förståelse

Det finns två typer av frågor i Evercate. Popupfrågor som ställs mitt i ett innehåll och frågor som ställs i ett kunskapstest.

Popupfrågorna använder ni för att ge förståelse och förstärka inlärningen medan kunskaptesten är för att kontrollera att de förstått.

Själva hanteringen av frågorna är i övrigt likadana, skapa så många frågor ni vill, skapa svarsalternativ eller be dem svara genom att klicka på rätt svar i en bild.

Alla frågor och tester är självrättande för att helt automatisera processen.

Vårt mål är att  ni ska bli bättre!

Vi tror att nyckeln till bättre resultat ligger i att sänka trösklar.
Därför ligger vårt fokus på enkelhet.

Prata med oss

Vanliga frågor

Finns det någon gräns för hur mycket innehåll man kan ha?
Jag har spelat in en video, hur får jag den till rätt format?
Jag vill ha en presentation men med min röst över. Går det?
Vissa LMS har drag and drop för att bygga kurser, har ni det?