Evercate hjälper franchisekedjor bli bättre

Nå ut till  både franschisetagarna och deras medarbaterare, och följ enkelt upp vad som fungerar bra och inte
Prata med oss

För kedjan

  • Direktkanal till franchisetagare och dess personal utifrån roller
  • Tydlig överblick över vilka som gör och inte gör det de ska per individ, franchisetagare eller enhet
  • Säkerställ att kedjans budskap når ut hela vägen, med samma höga kvalitet oavsett vilken butik/enhet den når till

För franchisetagaren

  • Kan lägga till ny personal direkt vid anställning, som automatiskt får onboarding och tas med i informationsflödet från kedjan.
  • Franchisetagaren får en tydlig uppföljning för just sin personal, oavsett om de har en eller flera butiker.
  • Innehåll gås enkelt igenom på mobiler, plattor eller dator utanför schemalagd tid. Så den tiden istället kan läggas på gästerna.

Ta kontroll över informationen och internutbildningen genom hela kedjan

Franchise är lite som att driva en vanlig kedja men på en högre svårighetsgrad.

Det är svårt nog att se till att alla anställda i kedjan har rätt kunskap, agerar på informationen de får och gör rätt saker. Lägg till att du mellan dig och personalen har dina franchisetagare. Entreprenörer som i regel inte gav sig in i det här för att de älskar att följa någon annans rutiner och falla in i ledet.

Intentionen finns där, men hur säkerställer man att all extrapersonal, alla som jobbar udda tider i alla butiker, caféer, restauranger mm. alltid har rätt kunskap och informationen de behöver för att prestera som bäst?

Med Evercate tar ni kontroll över informationsflödet i hela kedjan. Utan att det behöver bli tidskrävande eller krångligt.

Franchisetagare i apotek tittar ut över butiken med ett leende
Butikschef ger säljare i butik instruktion om vad som behöver göras inför nästa kampanj och skyltning.

Vem har tid att krångla med invecklade system?

Ert jobb är att hjälpa franchisetagarna att lyckas. När de lyckas vinner hela organisationen. Låt inte ett krångligt IT-system och invecklat kursbyggande stå i vägen för resultaten.

  • Evercate är enkelt att administrera och följa upp.
  • Det är enkelt för franchisetagarna att hantera sin personal.
  • Det är enkelt för personalen att ta till sig information och utbildningar från kedjan utan att det stör i deras schemalagda tid.
Låt oss visa hur, boka demo

Introduktion och instruktion för franchisetagarna

Allt börjar och slutar med franchisetagaren. De gör en satsning på er och förväntar sig att ni också satsar på dem. Det är tillsammans som ni når resultat.

Vi tror att det är viktigt att ha en bra och personlig kontakt med franchisetagarna, och förespråkar ett introduktionsprogram som till stor del bygger på det fysiska mötet. Att de varvar det teoretiska med att se hur andra gör och praktiskt arbete.

Med det sagt finns det alltid moment i en introduktion som handlar om ren överföring av fakta. Ofta kallat korvstoppning. Att digitalisera denna del vinner ni mycket på.

Kvalitativa möten

Om franchisetagaren kan beta av mycket av den faktainlärningen på egen hand kan tiden ni träffas istället fokusera på hur den kunskapen ska omsättas i verkligheten. Det sparar tid, samtidigt som ni får ut mer effekt av träffarna.

Kvalitetssäkrat innehåll, on-demand

Alla har olika bra dagar, och omständigheter förändras alltid. Att digitalisera viktig fakta säkerställer att den alltid förmedlar på samma sätt, och att ingen del missas.

Dessutom går det enkelt att komma tillbaka till de delar som man inte riktigt förstod för att repetera i egen takt.

Även för deras anställda

Det gäller så klart även deras anställda, där ni från centralt håll kan säkerställa att oavsett vilka superkrafter deras franchisetagare har så kommer deras introduktion och instruktioner från kedjan alltid hålla samma höga kvalitet och täcka allt väsentligt.

Vill du veta mer? Boka demo
En kvinna går igenom en introduktionsutbildning för franchisetagare på en laptop

Varför Evercate?

Kvalitet

Se till att alla alltid har samma höga kvalitet på sin introduktion och löpande information oavsett vem deras franchisetagare är.

Spara tid

Schemalagd tid är dyrbar. Låt personalen fokusera på kunderna och sitt arbete när de går på sitt pass.

Bli bättre

Mätbarhet visar förbättringsområden. Många små förbättringar ger stora resultat i längden.