Smidig och flexibel användarhantering

Användarhantering som är anpassad för verkligheten, inte ett organisationsschema.
Prata med oss

Användarhantering som möter kedjors behov

Om vi skulle välja ut en punkt där vi särskiljer oss som mest från andra system så är det i hur enkel och smidig vår användarhantering är. Allt ifrån att läsa in användare till att styra vilka som ska ha vilket innehåll och hur de ska följas upp.

Vår användarhantering är byggd för verkligheten. Här sitter samma personer ibland på flera olika roller och här är det inte säkert att man har centrala uppdaterade register över allas e-postadresser.

Med Evercate får ni det att bara fungera trots det.

En caféägare med kaffekopp i handen visar en i personalen något på en laptop som står på en bänk.
Två personer sitter bredvid varandra, beskuret så man ser deras knän och händer. Den ena pekar på en rad i den andras CV.

Läsa in användare på flera sätt

Grunden i en smidig användarhantering måste vara att det är enkelt att läsa in och hålla efter sina användare. Detta är extra viktigt i en bransch med hög personalomsättning och mycket extrapersonal.

Välj det som är enklast för er

  • Importera listor från andra system
  • Använd vår färdiga AD-integration
  • Använd vår Quinyxintegration kommer snart
  • Skapa en helt anpassad integration mot annat register
  • Låt butikschefen själv hantera sina medarbetare

Beskriv era användare med taggar

Alla organisationer är unika på något sätt. Det som heter roll hos någon heter arbetsbeskrivning hos någon annan. I Evercate jobbar ni med organisationsstrukturen precis som den ser ut hos er, med era ord för saker.

När ni sätter upp er organisation skapar ni taggar och taggtyper. Med dessa beskriver ni sen era användare.

Styr innehåll med taggar

När ni taggat upp era personer kan ni sen med ett klick styra ett specifikt innehåll mot exempelvis alla med taggen för en viss roll, eller i en viss region.

Styr uppföljningen med taggar

Taggarna använder ni också för att filtrera när ni vill följa upp genomförande. Dels i rapporter, dels i Team där ni kan involvera exempelvis era butikschefer i att följa upp hur det går för säljarna i sin butik.

Det kanske låter abstrakt, men sammanfattningen är att ni med taggar kan automatisera Evercate på enövergripande nivå ner till detaljstyrning.

Porträtt av leende kvinnlig butiksanställd som står med förkläde bakom kassan i detaljhandel.

Vårt mål är att  ni ska bli bättre!

Vi tror att nyckeln till bättre resultat ligger i att sänka trösklar.
Därför ligger vårt fokus på enkelhet.

Prata med oss

Vanliga frågor

Vi har personer som har många roller samtidigt, hur funkar det?
Kan man blanda egen personal och externa personer?
Våra användare har inte någon e-postadress från företaget, går det?
Vad händer om vi ändrar vår struktur senare?