Evercate hjälper hotell- och restaurangkedjor bli bättre

Få stenkoll på att all personal har koll på lagar, regler och rutiner
Nå enkelt all personal med instruktioner och utbildning
Prata med oss

För kedjan

  • Direktkanal till rätt personal utifrån roller
  • Tydlig överblick över vilka som gör och inte gör det de ska per individ, restaurang/hotell eller region
  • Säkrad och dokumenterad regeluppfyllnad samt kontroll på hela informationsflödet

För hotellet / restaurangen

  • Kan lägga till ny personal direkt vid anställning, som automatiskt får onboarding och tas med i informationsflödet från kedjan.
  • Chefen får tydlig uppföljning för just sin personal
  • Innehåll gås enkelt igenom på mobiler, plattor eller dator utanför schemalagd tid. Så den tiden istället kan läggas på gästerna.

När man vill vara säker på att viktiga regler och instruktioner följs, utan att lägga onödig energi

Hög personalomsättning, mycket extrapersonal och udda arbetstider hör hotell- och restaurangbranschen till. Detta gör det inte direkt lättare att säkerställa att all personal vid varje tillfälle har de utbildningar som krävs av dem och vet hur de ska utföra varje moment i sitt arbete.

Evercate ger er kontroll över detta, utan att det för den delen behöver vara särskilt tidskrävande eller krångligt.

Två baristor i ett café tittar på intern information på en laptop, den ena pekar ut något för den andra
Receptionist på ett hotell sträcker med ett leende över ett nyckelkort till en gäst.

Era behov är inte som alla andras. Så varför ska er lärplattform vara det?

Vi vet vilka unika utmaningar en hotell-, café eller restaurangkedja brottas med.

Personalen ska fokusera på gästerna och inte stå bakom en skärm. De jobbar olika tider så en genomgång på morgonmötet når, med lite tur, hälften. Många gånger har de anställda inte heller en mailadress genom företaget.

Samtidigt är det viktigt att säkerhetsregler och hygien hålls efter.

Det skapar stora utmaningar kring att säkerställa att rätt kunskap, instruktioner och information faktiskt når fram till rätt personer ute i kedjan.

Det här Evercate kommer in i bilden.

Låt oss visa hur, boka demo

Onboarding, instruktioner och säkerhetsutbildningar

Våra kunder använder Evercate till allt ifrån att sätta upp introduktionsprogram för ny personal till att snabbt nå ut med instruktion och information till berörd personal.

Introduktionsutbildningar

Inget är så viktigt för engagerade och glada medarbetare som att de får en bra introduktion till sitt arbete.

I Evercate säkerställer ni att all ny personal får samma höga nivå på sin onboarding och att informationen och instruktionerna är desamma i hela kedjan.

Instruktioner

Samla och nå ut med instruktioner för allt ifrån hur man lagar och sätter ihop nya rätter, till hur man ska ska juldekorera receptionen.

Att det görs på samma sätt överallt hjälper er att stärka varumärket och ger nöjdare gäster.

Säkerhetsutbildning

I Hotell och restaurang är det stort fokus på säkerhet. Ni behöver säkerställa att god hygien hålls kring matlagning, att kemikalier hanteras på rätt sätt, hur personalen ska agera vid eventuella olyckor som brand mm.

När ni använder Evercate kan ni säkerställa att denna informationen når fram till rätt personer. Ni kan sen enkelt följa upp vilka personer och hotell / restauranger som gjort vad, när de senast hade sin genomgång och när det är dags igen.

Vill du veta mer? Boka demo
En glad och serviceinriktad servitris sträcker över en tallrik till en gäst i en restaurang.

Varför Evercate?

Nöjda gäster

Rätt kunskap, information och attityd är formeln som leder till ännu nöjdare gäster.

Spara tid

Schemalagd tid är dyrbar. Låt personalen fokusera på gästerna när de går på sitt pass.

Bli bättre

Mätbarhet visar förbättringsområden. Många små förbättringar ger stora resultat i längden.