Guider

Undrar du hur du gör något i Evercate?
Sök bland våra guider och få svaret
Prata med oss

Ställ in och använd en egen domän med Evercate

Vill ni använda er egen domän för ert Evercate-konto går det enkelt att sätta upp. Följ stegen i denna guiden.

Skapa en Teamleader och tilldela ett team i Evercate

Med rollen Teamleader kan du engagera chefer i organisationen så de själva kan vara delaktiga i att följa upp och hantera sina medarbetare.

Integrera med Microsoft Azure AD

Om ni användare Microsoft Azure AD kan ni vinna mycket på att koppla ihop ert AD med Evercate. Synka användare genom Etablering och låt dem använda sitt användarkonto för Single Sign On (SSO)

Förstå och hantera taggar i Evercate

Taggar är det som låter er automatisera era flöden i Evercate. Se hur man skapar taggar och tilldelar dem till sina användare.

Hur man lägger till användare till en kurs manuellt

Den här guiden går igenom hur du lägger till användare på en kurs manuellt. Ett av flera sätt att lägga till användare till innehåll i Evercate.

Lägg till och hantera användare i Evercate

Användare är nyckeln till värde i Evercate. Här går vi igenom hur ni kan skapa användare en och en, eller flera åt gången genom vår importfunktion.

Hur du skapar en kurs i Evercate

Att skapa sin första kurs i Evercate behöver inte vara övermäktigt. Den här videon går igenom processen steg för steg. Följ med när vi skapar lektioner med olika typer av innehåll och ett kunskapstest för att avsluta kursen.