Skapa en Teamleader och tilldela ett team i Evercate

Skapa en Teamleader och tilldela ett team i Evercate

Rollen Teamleader är perfekt för att engagera flera i organisationen i uppföljningen och dagliga hanteringen.

En Teamleader kommer inte åt något i admingränssnittet, men får en extra sektion tillgänglig i portalen istället. bredvid "Mina kurser" kommer de också att ha tillgång till "Mitt team", där de kan se:

  • En översikt över hur det går för deras team, och vilka medlemmar i teamet som inte ligger i fas.
  • En lista över alla kurser deras team har tillgång till, tillsammans med en översikt för hur det går i varje specifik kurs.
  • En lista över alla användare som tillhör deras team, tillsammans med en mer detaljerad vy av varje enskild användare och vad de gjort, när de gjort det mm.

Som det mesta i Evercate styrs Team av taggar, vilket vi kommer att gå igenom mer i detalj nedan.

Som exempel använder vi i den här guiden användaren Amelia Earhart som vi vill göra till Teamleader för alla användare i USA med rollen Försäljning, och därmed se hur det går för dem.

Göra en användare till Teamleader

För att göra en användare till en Teamleader måste du redigera användaren. Gå till sidan "Användare" i menyn och hitta sedan den användare du vill göra till en Teamleader. När du har hittat din användare klickar du på pennikonen för att redigera dem.

Som du kan se i skärmdumpen nedan, när vi redigerar användaren finns det en flik som heter "Roller", som vi har kommit åt, och bredvid den en nedtonad flik som heter "Team" som vi kommer tillbaka till snart.

Markera rutan för "Teamleader" för att göra denna användare till en Teamleader och spara sedan. Du kommer att märka att när du väl har markerat den här rutan kommer en ytterligare text att dyka upp under den som säger att du först måste spara och sedan redigera användaren igen för att kunna sätta upp ett team.

Sätt upp ett Team för din Teamleader

Klicka på pennan för att redigera användaren på nytt, gå nu över till fliken "Team" som inte längre är utgråad. Här får du en lista över "Teams" för denna användare. För att lägga till ett nytt, klicka på "Lägg till".

Välj nu taggarna som ska definiera detta Team från den sökbara listan. I mitt exempel vill jag att Amelia ska vara Teamleader för alla användare i landet USA med rollen Sales, så jag väljer båda dessa taggar från listan.

Observera att det alltid är ett OCH mellan dessa taggar, så användare måste ha båda taggarna för att tas med i teamet. Du kan skapa flera olika teams om du behöver.

Låt Teamleader skapa användare

Under taggväljaren finns en kryssruta för att tillåta denna Teamleader att skapa användare. Om du markerar den rutan fälls en sektion med fler alternativ ut.

Om du tillåter en Teamleader att skapa användare, kommer alla användare som den skapar automatiskt att få alla de taggar som definierar teamet. I vårt exempel kommer alla användare som Amelia skapar automatiskt att taggas med landstaggen USA och rolltaggen Sales.

Detta gör att ni användarna automatiskt får allt det innehåll som användare med de taggarna ska ha.

De flesta alternativen för att låta en gruppledare skapa användare är självförklarande. Men värt att nämna är att Namn att visa används i de fall en Teamleader har flera team, då det blir namnet i väljaren där man byter vilket team man tittar på.

Exempel: Om vi säger att en butikschef är är ansvarig för två butiker, är det logiskt att vi sätter upp ett team per butik. Istället för att då visa alla taggar som är logiska från ett adminperspektiv kan vi förenkla för butikschefen och beskriva teamen med butikernas respektive namn, ort eller liknande.

Utöver de taggar som definierar teamet kan du ställa in att en teamleader kan tilldela ytterligare taggar. Det gör att teamleadern kommer kunna kryssa i och ur dessa taggar för sina medarbetare för att beskriva dem ytterligare, och i förlängningen styra att de får rätt innehåll. Detta ger alltså ett samlat team, för en samlad översikt men med möjlighet att styra lite djupare.

Exempel: Vi tar vår butikschef igen, och säger att det finns olika uppsättningar av innehåll beroende på om man är extrapersonal eller ordinarie personal. Då kan vi definiera teamet som vanligt, men göra taggarna "extrapersonal" och "ordinarie" tillgängliga så butikschefen kan kryssa i vad som gäller.

Förhandsgranska Team

Efter att du tilldelat ett eller flera team till din Teamleader kan du förhandsgranska vad hen kommer att se när de går till "Mitt team". Du hittar den här länken under fliken "Team" när du redigerar användaren.