En flexibel användarhantering för enklare administration

En digital utbildning är ingenting om det inte finns någon som ska gå den. Därför är användarhantering en grundstomme i varje LMS. Hos oss är en smidig och flexible användarupplevelse central, du får:

  • Enkel import och uppdatering av stora mängder användare.
  • Dublettkontroll för att inte skapa onödiga användare.
  • Smidigt gränsnitt för löpande användarhantering.
  • Snabb översikt över användarens status på dess olika kurser.
  • Användargrupper för bättre struktur och översikt.
  • Taggar för att enkelt haka på automation för rapporter och kursaccess.

Användarhantering kan vara det som gör eller förstör ett LMS. Vi väljer det första.

Testa helt utan kostnad

Bestäm dig i lugn och ro, inget kontokort behövs.