Om Evercate

Rätt kunskaper är en förutsättning för att kunna nå sin fulla potential både för individen och i förlängningen även organisationen. Lärande är en nyckel till utveckling.

I dagens digitala samhälle där allting går fortare och fortare är det viktigare än någonsin att snabbt och enkelt kunna komma ut med rätt information och kunskap i hela organisationen, paketerad på ett sätt som är lätt att ta till sig. Men om det inte är enkelt att göra det, så kommer det inte att hända.

Evercate skapar möjligheten att enkelt att komma igång med, och lyckas med digitala utbildningar.

Våra värderingar är viktiga för oss

Våra värdeord är ledord som vi använder i allt vi gör. De är Enkelt, rättvist och tillgängligt vilket också genomsyrar allt ifrån vår kontakt med dig, till hur vi prioriterar och vidareutvecklar vår tjänst och företaget.

Enkelt

Det ska vara enkelt att genomföra en digital utbildning, man ska inte behöva läsa en användarhandbok i hur kursplattformen fungerar för att kunna genomföra en kurs. Det ska också vara enkelt att skapa en bra och effektiv utbildning själv, utan att man har det som huvudsyssla och utan att man ska behöva kompromissa med kvalitén på kursen.

Rättvist

Vi tror på rättvisa och ser det som en självklar del i vår strategi och utveckling att på vårt sätt främja en rättvisare värld. Det tar sig uttryck i allt ifrån prissättning och valet att varken jobba med uppstartskostnader eller bindningstider till att vi i vår organisation jobbar för mångfald och jämlikhet.

Tillgängligt

Med tillgänglighet menar vi att kunna komma åt våra tjänster från en mobiltelefon i Shanghai lika enkelt som från kontoret, men också att en organisation på 10 personer ska kunna ha råd och möjlighet att jobba med digitala utbildningar med samma förutsättningar som en organisation på flera tusen.

Vilket leder oss till vår vision.

Vision

Vi vill göra det enkelt för vem som helst att skapa en riktigt effektiv digital utbildning, utan att det ska krävas en master i pedagogik, ta orimligt mycket tid eller kräva en stor budget.

Vi vill ta tillvara på de möjligheter tekniken har gett oss idag och flytta över ansvaret för pedagogiken från personen som skapar kursen till kursplattformen.

Vi människor är olika, och vi lär oss därför olika vilket vi vill utnyttja för att i varje kursdeltagares fall skapa maximal inlärning på minsta möjliga tid.

Evercate ska vara en naturlig del i alla organisationer som är måna om att hela tiden ha rätt kunskaper för att kunna prestera på topp.

Bakgrund

Evercate föddes ur ett behov som ingen annan plattform på marknaden kunde lösa. En av grundarna, jobbade som konsult med uppdrag åt ett utbildningsföretag, och hade på en stor global revisionsbyrås önskemål tagit fram ett utbildningskoncept där bland annat videoföreläsningar skulle visas tillsammans med presentationsbilder synkade till videon. Detta skulle följas av självstudiematerial och ett kunskapstest, där varje deltagare skulle ha en egen inloggning och där ett intyg skulle genereras automatiskt vid kursgenomförande och skickas till deltagaren.

Efter att ha letat efter möjliga plattformar och insett att de alla saknade någon komponent, och då både utbildningsföretaget och revisionsbyrån var så nöjda med upplägget och inte riktigt ville arbeta om det, så togs beslutet att helt enkelt bygga den plattformen som saknades istället.

En prototyp togs fram, och användes för den här första utbildningen, varpå utvecklingen av en första komplett version av tjänsten påbörjades.

Till en början arbetade Evercate exklusivt med ett par utvalda kunder för att utveckla produkten till en stabil och skalbar utbildningsplattform. Detta skedde som ett sidoprojekt i konsultbolaget Aplenty.

Hösten 2016 bröts Evercate loss till ett eget bolag, Evercate AB, i samband med att produkten började bli redo att komma ut på marknaden. Sedan 2017 har bolaget vuxit organiskt och hittat sin identitet samtidigt som utvecklingen fortsatt för att för att ta ut Evercate i övriga världen och närmare visionen.