Automatiska påminnelser låter dig fokusera på något annat

Det är aldrig kul att behöva påminna någon. Det gäller också när det kommer till att påminna era användare att de ska göra klart sina kurser. Samtidigt så är det nödvändigt då de flesta av oss någon gång glömmer, eller inte har haft tid att göra det vi skulle. Då kan en vänlig påminnelse vara det som tar en person som glömt och gör om den till någon som gjort klart er kurs i tid.

Med våra regler får påminnelser kan du skapa regler som tar hand om detta utan att du behöver lyfta ett finger.

Dessa kan påminna användare baserat på följande kriterier:

  • Aldrig loggat in – en regel som påverkar hela licensen, som påminner användare som har tillgång till minst en kurs, men som inte har loggat in efter en viss tid.
  • Inaktiv i systemet – en regel som påverkar hela licensen, som påminner användare som har tillgång till minst en kurs (som inte är avklarad) när de inte varit aktiva i systemet under en viss tid.
  • Kurs inte påbörjad – en kursspecifik regel som påminner användare som inte har påbörjat en viss kurs.
  • Kurs inte avklarad – en kursspecifik regel som påminner användare som inte har gjort klart en viss kurs.
  • Kurs avklarad – en kursspecifik regel som påminner användare en viss tid efter att de gjort klart en viss kurs.

Ett av kriterierna ovan tillsammans med efter hur lång tid systemet ska kolla för att se att kriteriet är mött skapar en regel. Du kan också bestämma om du vill att påminnelsen ska upprepas efter en viss tid om användaren fortfarande inte uppfyllt kriteriet då. När en regel är skapad kan den sen användas för en eller flera av era kurs.

Ni kan ha så många regler ni vill. När ni satt upp de regler ni vill ha, och aktiverat dem på era kurser så kommer sen Evercate att ta hand om all påminnelse av nuvarande och framtida användare medan du gör något annat.

Testa helt utan kostnad

Bestäm dig i lugn och ro, inget kontokort behövs.