Retail i lågkonjunktur – 5 tips för hur era butiker kan gå vinnande ur krisen

Retail är på väg in i en lågkonjunktur. Här är fem tips för hur en butikskedja kan använda krisen för att komma starkare ut på andra sidan.

Svensk Handels barometer från augusti 2022 visar att framtidstron i handeln var den hittills lägsta för året och Konjunkturinstitutet, KI, har konstaterat att Sverige är på väg in i en lågkonjunktur. De spår att räntorna börjar sänkas först under hösten 2023, med följd att konsumenterna successivt får mer köpkraft igen.

Men som Winston Churchill så väl uttryckte det: “Never let a good crisis go to waste”. Så här kommer fem idéer för hur era butiker kan komma starkare ur lågkonjunkturen.

1. Fokusera på lönsamheten

För att ta en sida ur storbolagens bok – när det blir tuffare tider skiftar fokus från tillväxt till lönsamhet. Det kanske är svårt att göra samma drastiska omställningar som man läser om för exempelvis vissa techbolag. Men visst finns utrymme att se över ert erbjudande och identifiera var ni är mest lönsamma. 

Detta kan vara i det stora så väl som i det lilla. Finns det butiker som ni inte borde ha kvar eller finns det nya platser ni borde etablera er på? Kan ni hitta nya samarbeten med leverantörerna för att hitta ytterligare win-win situationer i era erbjudanden och kampanjer? Har ni produkter och kategorier med bättre marginal som ni kan exponera bättre? 

2. Ordning och reda, pengar på fredag

När allt går som tåget ligger fokus ofta bara på att leverera. Man hittar kortsiktiga lösningar för att släcka bränderna som finns här och nu. Det är lätt att man mitt i allt tappar bort strukturen och rutinerna. 

När nu trycket inte är lika högt är det ett ypperligt tillfälle att ta ett steg bak och börja kika på vilka processer och rutiner ni faktiskt hjälps av och förankra dem i butikerna. Det är också nu ni kan komma ikapp med att rensa i lager, se över lokaler och utbilda personal. Allt för att stå redo att överträffa kundernas förväntan när de kommer tillbaka.

3. Bli mer konkurrenskraftiga

Alla bolag har styrkor och svagheter gentemot sina konkurrenter. En lågkonjunktur ger utrymme att ta ett steg tillbaka och identifiera vilka styrkor och svagheter ni har för att utifrån det sätta en ny strategi framåt. 

Att få igenom en förändring av det här slaget i alla butiker och hos alla säljare tar tid. Så varför inte sätta igång direkt för att använda den här lite lugnare perioden för att vara helt redo att ta en större del av marknaden när kunderna strömmar till igen.

Ett exempel på ett företag som kommit ut ur en kris starkare än någonsin är Hemmakväll som var tvungna att totalt byta riktning när videouthyrningen gick i graven. Men de lät den tidigare merförsäljningen bli stapelvaran med fortsatt lönsamhet. (Läs mer om deras resa i vårt kundcase).

4. Ta tillvara på butikspersonalen

För de flesta medför en lågkonjunktur förändringar i personalstyrkan. Det går inte att undvika, och i retail är det redan från början en högre personalomsättning än normalt. Då är det extra viktigt att man ser till att behålla den personal som är bäst. 

Ett tips är att aktivt jobba med att öka medarbetarnas engagemang genom exempelvis utbildning och teambuilding. Viktigt att man tar tag i eventuella attitydfrågor och aktivt fokuserar på de butiker där den inte är på topp. Vilket leder oss in på den sista och absolut viktigaste punkten. 

5. Se till att hjälpa varje kund som kommer in i butiken

Det här är alltid en nyckel till framgång, men ännu viktigare blir det när inte lika många kunder faktiskt kommer in i butiken. All personal, inklusive extrapersonalen som bara jobbar varannan lördag (inklusive lördagen efter löning) måste kunna hjälpa de kunder som kommer in i butiken.

De måste hälsa på kunden, de måste förstå kundens behov för att kunna vägleda kunden i valet av produkt, kunna argumentera för rätt produkt även om det kanske inte var det kunden hade ställt in siktet på för att slutligen som merförsäljning kunna erbjuda de komplement som kommer göra kundens liv ännu enklare.

Framgång börjar och slutar med ett leende.

Vill du att era butiker ska sälja mer?

Då ska du boka ett kostnadsfritt demo för att se hur Evercate kan hjälpa! 

Prata med oss

Vad är Evercate?

Evercate är en plattform som ger butikskedjor kontroll över att rätt information och kunskap når rätt personer i varje butik i rätt tid. Slipp förlita er på intranätet, butiksmailen eller att butikschefen ska ha tid och förståelse att förmedla informationen vidare på rätt sätt.

Allting mäts och visar tydligt var ni behöver fokusera för att förbättra era resultat.

Våra kunder använder Evercate för onboarding av nyanställda, produktutbildningar, kampanjinformation och mycket mer.