Är HR butikskedjornas räddning i lågkonjunkturen?

HR sitter på nycklarna för att låsa upp enorma konkurrensfördelar för butikskedjor. HR driver lönsamhet!

Det finns HR-avdelningar och så finns det HR-avdelningar. 

HR har traditionellt varit en avdelning som levt lite parallellt med resten av verksamheten. När vi har frågat varför har anledningarna varit:

  • “De har inte något eget resultatansvar”
  • “De är en stödfunktion”
  • “De jobbar bara med mjuka värden”
  • osv.

HR låser upp konkurrensfördelar

I den konkurrens som finns i detaljhandeln idag skulle vi vilja vända på det och säga att HR faktiskt är den avdelning med störst potential att driva lönsamhet både på kort och lång sikt.

HR jobbar med personalen, personalen är en av de bästa resurserna ni har för att differentiera er mot era konkurrenter. 

  • Det är personalen som hjälper kunderna och säljer till dem.
  • Det är personalen som ser till att ni får högt genomförande på kampanjerna.
  • Det är personalen som ger kunderna en fantastisk upplevelse. Vilket ökar konverteringsgraden, höjer snittkvittot och skapar lojalare kunder.
  • Det är personalen som skapar er härliga och vinnande kultur, en bra kultur kommer att attrahera bättre medarbetare som stannar längre.

Men detta gäller bara om personalen har de verktyg de behöver för att göra sitt jobb optimalt. Och bara om personalen engagerad och vill göra sitt jobb optimalt. 

Vilka är det som jobbar med personalen nu igen? 

HR har en självklar plats i butikskedjans ledningsgrupp

Att inte ha med HR i ledningsgruppen idag drar tankarna till scenen ur TopGun: När Amiralen läxar upp Maverick och Goose med den berömda strofen “Son, your ego is writing checks your body can’t cash”. 

HR-avdelningen har så klart också ett ansvar i det här. De måste visa framfötterna och axla det här ansvaret genom att sätta sig in verksamhetsmålen och behoven hos försäljnings- och marknadsavdelningen. Det behöver också förstå region- och butikschefernas utmaningar. För att förstå vilka verktyg de kan erbjuda.

Vi ser att bara på de senaste åren har det redan hänt mycket i den här förändringen. För många kedjor inom retail har HR redan en självklar och central roll i att driva affärerna och lönsamheten. Vissa andra har lite kvar att jobba på. 

Det finns HR-avdelningar och så finns det HR-avdelningar helt enkelt.

Vill du att era butiker ska sälja mer?

Då ska du boka ett kostnadsfritt demo för att se hur Evercate kan hjälpa! 

Prata med oss

Vad är Evercate?

Evercate är en plattform som ger butikskedjor kontroll över att rätt information och kunskap når rätt personer i varje butik i rätt tid. Slipp förlita er på intranätet, butiksmailen eller att butikschefen ska ha tid och förståelse att förmedla informationen vidare på rätt sätt.

Allting mäts och visar tydligt var ni behöver fokusera för att förbättra era resultat.

Våra kunder använder Evercate för onboarding av nyanställda, produktutbildningar, kampanjinformation och mycket mer.