Detta ska du tänka på när du investerar i ett nytt LMS för din butikskedja!

Ett LMS är en viktig investering för alla organisationer men extra viktigt för butikskedjor. I denna artikel går vi igenom olika områden som ni kan tänka på inför ett val av LMS för din retailorganisation. 

Detta ska du tänka på när du investerar i ett nytt LMS för din butikskedja!

Ett LMS är en viktig investering för alla organisationer men extra viktigt för butikskedjor. Personalen är de som på daglig basis pratar med kunden. De är ansiktet utåt och är ofta den avgörande faktorn huruvida kunden besöker butiken igen. 

Retail är också en bransch som präglas av hög personalomsättning. Att satsa på att utveckla och utbilda sin personal är något som kan hjälpa er sänka personalomsättningen men framförallt utnyttja potentialen er personal har. Se till att de blir en riktig konkurrensfördel gentemot e-handeln och andra butiker. 

Däremot är det inte lätt att välja ett LMS. Det är en bransch som efter Covid 19 har vuxit snabbt och mycket. Det finns många olika alternativ att välja bland. I denna artikel går vi igenom olika punkter som ni kan tänka på inför ett val av LMS för din retailorganisation. 

Ett LMS ska utvecklas med er organisation

Ett LMS är ett verktyg för hela organisationen. Försäljning använder verktyget för att utbilda sina säljare för att ge kunden en bättre upplevelse och sälja mer. Marknadsföring använder det för att förbättra arbetet med kampanjer. HR använder det för att öka personalnöjdheten, minska personalomsättningen och förbättra onboarding. 

Det är när hela organisationen blir involverade i kunskapsarbetet som LMS får riktig effekt. Försök att bedöma huruvida denna lösning kommer vara relevant för ert företag om 5 år. Känns företag lyhörda gentemot era behov? Kommer lösningen utvecklas med er?

Enkelt 

Denna regel är tillämpbar för alla system en organisation köper in men de blir extra viktigt för ett LMS inom en butikskedja. Det ska vara enkelt att komma igång och enkelt att använda. Inom retail finns det ofta en högre personalomsättning jämfört med många andra branscher samt många timanställda. Detta ställer krav på att systemet är jätteenkelt att använda för användarna. Det måste också vara enkelt för alla i administrativa roller oavsett om det är VDn eller butikschefer. Det får inte ta onödig tid, resurser och energi att använda programmet. 

Integration

Detta är oftast en stor utmaningen vid ett köp av ett nytt LMS. Den tekniska delen är ofta resurs och tidskrävande och det garanterar ändå inte att allt kommer fungera i slutändan. Från ett tekniskt perspektiv så finns det en sak som måste fungera, automatisering av användarhanteringen. 

Om ni är en större organisation så vill ni inte sitta och manuellt lägga till och ta bort användare. Så fort ni lägger till eller uppdaterar en användare i ert HR-system så ska detta automatiskt uppdatera ert LMS. 

Snyggt

Detta är något som vissa avfärdar som irrelevant men det är otroligt viktigt. De anställda måste känna sig stolta över företaget och att ha ett system som känns snyggt, modernt och som är anpassat efter företagets grafiska profil. 

Sänk barriären för användandet

Det som underlättar detta är:

Mobilanpassat  

Utbildningsinnehållet måste vara tillgängligt mobil för att alla har inte en privat dator och butiksdatorn används primärt för att hjälpa kunder. Däremot så har alla en smartphone och då kan den anställda även genomföra utbildningarna hemifrån

Privata e-mailadressen

Om butikskedjan inte förser personen med företagsmail så ska det även fungera att använda LMS:et med sin privata mailadress. Då kan man komma igång med utbildningarna innan anställningen har börjat som en del av företagets preboarding. 

Uppföljning

Det riktiga värdet man kan få ut av ett LMS är uppföljningen. Statistiken kring vilka anställda, butiker eller regioner som har genomfört utbildningarna är det som gör att ni kan ta er organisation till nästa nivå. Med denna information vet ni var och vilka ni ska rikta ert fokus för att förbättra organisationen.  

Det är genom uppföljningen ni kan börja förstå vilken effekt ett LMS har på det resultatet ni vill uppnå, oavsett om det är högre försäljning eller gladare personal. 

Suport

Ett bra LMS ska vara tillräckligt enkelt att ni inte behöver ha support. Fast det betyder inte att man borde eliminera det helt och hållet. Support och guidning ska alltid finnas där för er som kund. Frågor kring tekniska aspekter eller användande kommer alltid dyka så se till att ni känner er trygga med den support LMS-leverantören erbjuder. Utöver en kontaktperson underlättar det om det finns en resursbank som kunden kan vända sig till för att få svar på sina frågor.

Vill du att era butiker ska sälja mer?

Då ska du boka ett kostnadsfritt demo för att se hur Evercate kan hjälpa! 

Prata med oss

Vad är Evercate?

Evercate är en plattform som ger butikskedjor kontroll över att rätt information och kunskap når rätt personer i varje butik i rätt tid. Slipp förlita er på intranätet, butiksmailen eller att butikschefen ska ha tid och förståelse att förmedla informationen vidare på rätt sätt.

Allting mäts och visar tydligt var ni behöver fokusera för att förbättra era resultat.

Våra kunder använder Evercate för onboarding av nyanställda, produktutbildningar, kampanjinformation och mycket mer.