E-learning

E-learning är ett bra alternativt att nå ut med kunskap på ett kvalitetssäkert och kostnadseffektivt sätt.

Ett effektivt sätt att bedriva utbildning är genom e-learning, eller e-lärande. E-learning täcker egentligen in allt lärande som sker med hjälp av digitala verktyg, men vanligtvis brukar man syfta på webbaserat lärande i någon form när man använder begreppet.

E-learning är populärt både inom skola och företag. Det är vanligt att man använder sig av mediasom video, ljud, text och bild i sitt utbildningsmaterial. Normalt så finns det också olika tester och interaktiva moment kopplat till e-learning.

Att komma igång med e-learning

För att komma igång med en satsning på e-learning så krävs egentligen bara tre saker.

 1. En plattform för e-learning – så kallad lärplattform eller LMS.
 2. Ett innehåll att lägga på den plattformen.
 3. Någon som ska genomföra utbildningen.

Det finns många varianter på e-learning och plattformar där många bygger på gammal teknik med standarder så som SCORM eller AICC. Många system kräver separata författarverktyg för att bygga kurserna enligt dessa äldre standarder medan andra mer moderna system istället låter användaren ladda upp och paketera sitt innehåll direkt i systemet.

Evercate är ett exempel på det senare där man istället för att bygga kursen i ett separat system laddar upp de filer man vill nå ut med och syr ihop paketering direkt i verktyget.

En annan skillnad bland leverantörer är vad de har för inriktning.

De flesta plattformarna är branschoberoende. Det betyder att de funkar ganska bra för de flesta branscher. Andra, så som Evercate är istället nischade för att fungera extra bra för specifika branscher. I Evercates fall är nischen Retail, Hotell & Restaurang samt Franschise.

Kostnad för e-learning

Att producera och jobba med e-learning behöver varken vara dyrt, tidskrävande eller svårt. När man jämför kostnaden mellan e-learning och traditionell fysisk utbildning är det viktigt att ta med flera parametrar i beräkningen för att få hela bilden.

Oavsett om du ska ta fram en traditionell utbildning eller e-learning behöver tid läggas på att skapa och ta fram själva kursen och att förbereda den för det format man valt. Utöver det finns följande kostnader att ta hänsyn till för respektive format.

Traditionell utbildning

 • Tiden som läggs på att förbereda respektive lektion/kurstillfälle.
 • Kostnaden för lokalen kursen hålls i.
 • Kostnaden för föreläsaren.
 • Kostnaden för eventuella resor och logi i samband med kursen.
 • Produktionsbortfallet för personen medan de är på kurs.
 • Ersättare som täcker upp för personen som är borta.

E-learning

 • Kostnaden för produktionen.
 • kostnaden för plattformen som används.
 • produktionsbortfallet (om än mindre i e-learning) för personalen medan de genomför den digitala utbildningen.

Den största ekonomiska vinsten med e-learning ligger i de löpande kostnaderna. När man väl producerat sin kurs så finns den där, och de få löpande kostnader du har är för plattform och för det lilla produktionsbortfallet som sker. Att produktionsbortfallet är mindre vid e-learning än vid traditionell utbildning beror dels på att e-learning i regel blir effektivare då samma kunskaper tas in på kortare tid. Dels på att e-learning kan delas upp i mindre portioner, vilket innebär att kursen kan spridas ut över en längre tid och genomföras utanför schemalagd till eller då deltagaren ändå har lugnare perioder i sitt schema.

Vill du att era butiker ska sälja mer?

Då ska du boka ett kostnadsfritt demo för att se hur Evercate kan hjälpa! 

Prata med oss

Vad är Evercate?

Evercate är en plattform som ger butikskedjor kontroll över att rätt information och kunskap når rätt personer i varje butik i rätt tid. Slipp förlita er på intranätet, butiksmailen eller att butikschefen ska ha tid och förståelse att förmedla informationen vidare på rätt sätt.

Allting mäts och visar tydligt var ni behöver fokusera för att förbättra era resultat.

Våra kunder använder Evercate för onboarding av nyanställda, produktutbildningar, kampanjinformation och mycket mer.