Introducerar kursprogram – ge era användare flera kurser i rätt ordning

Med kursprogram kan ni gruppera flera kurser till ett program, och även styra vilken ordning kurserna behöver göras.

Varför program – räcker det inte med flera kurser?

Evercate har gjort en resa sedan vi lanserade vår första version. Vi har fått följa flertalet bolag från sin första kurs till att ha fyra kurser, till att ha 16 kurser osv. Vi har fått se hur Evercate används på olika sätt i olika organisationer. Allt ifrån en plattform för djupare mer omfattande kurser till ett smidigt verktyg för att få ut snabb information till medarbetarna och säkerställa att den tas emot.

Något som vi mer och mer blivit varse har varit behovet att inte behöva "bomba" sina användare med kurser och påminnelser. För exempelvis den nyanställda kan det kännas lite övermäktigt att mötas av “Hej, Här är 16 kurser du ska göra”.

Så vi gjorde det vi tycker mest om att göra – det som är skillnaden mellan att erbjuda en plattform med istället för åt er. Vi lyssnade på era behov, vi diskuterade dem internt, vi föreslog lösningar och diskuterade med våra kunder, och sen vidareutvecklade vi Evercate.

Behov:

Kunna styra med automatik så en användare som ska ha många kurser kan få dem sekventiellt snarare än alla på en gång.

Kunna styra med automatik så att en viss kurs måste göras innan en annan kurs kan påbörjas.

Kunna göra punkterna ovan på ett flexibelt sätt som passar de absolut flesta situationer/kunder/organisationer mm.

Kunna hantera hela flödet på ett enkelt sätt (enkelt är trots allt vårt främsta värdeord).

Lösning:

Kursprogram

Hur fungerar det?

När du loggar in i admingränssnittet, och går till kurser i menyn så kommer du se en ny tabb som heter “Program”. Där hittar och hanterar du dina kursprogram. Ett program innehåller nivåer. För varje nivå väljer ni en eller flera kurser som ska vara på den nivån. Under program bestämmer ni också vilka användare som ska ha programmet med användarregler, precis som på en kurs.

För användaren fungerar det så att hen behöver klara alla kurserna på en nivå för att låsa upp nästa nivå, och kurserna på den. Användaren får bara en inbjudan, till själva programmet. Påminnelser fungerar precis som vanligt, men bara för upplåsta kurser. Och givetvis går det att följa hur det går för en användare på ett program för administratörer och för Teamleaders.

Vill du att era butiker ska sälja mer?

Då ska du boka ett kostnadsfritt demo för att se hur Evercate kan hjälpa! 

Prata med oss

Vad är Evercate?

Evercate är en plattform som ger butikskedjor kontroll över att rätt information och kunskap når rätt personer i varje butik i rätt tid. Slipp förlita er på intranätet, butiksmailen eller att butikschefen ska ha tid och förståelse att förmedla informationen vidare på rätt sätt.

Allting mäts och visar tydligt var ni behöver fokusera för att förbättra era resultat.

Våra kunder använder Evercate för onboarding av nyanställda, produktutbildningar, kampanjinformation och mycket mer.