Låt era chefer själva skapa sina användare för större genomslag

Nu kan Teamleader skapa användare. Det låter er engagera fler i arbetet för ett ännu större genomslag.

Rollen Teamleader har nu funnits ett tag i Evercate, och vi har både sett och hört från våra kunder att det är en populär funktion.

Det uppstår en win-win-situation när ni kan engagera fler i lärandet. Effekten blir så mycket högre när ni kan involvera butikschefen direkt i uppföljningen av hens butik och regionchefen i uppföljningen av butikerna i regionen.

Som administratör av Evercate har du säkert märkt att det innebär mindre arbete för dig, samtidigt som den som är Teamleader får ut ett mervärde i att med större precision kunna följa upp hur det går för sina användare i realtid.

Den saknade pusselbiten

Vi har flera gånger sprungit på fall där man har velat låta någon annan kunna skapa användare, men utan att göra den till full administratör. Det har såklart funnits sätt att göra det med hjälp av vårt API, men det har samtidigt fallit sig mer naturligt att detta skulle vara något som finns i själva Evercate.

Just för branscher som är utspridda geografiskt, där personalen inte jobbar framför en dator och många gånger inte ens har en e-postadress genom företag så har det alltid funnits en utmaning i att snabbt fånga upp alla nya som börjar. Det är trots allt butikschefen som sköter anställningen, så varför ska inte han eller hon kunna enkelt lägga upp personen i Evercate direkt?

Detta har tidigare krävt någon form av handpåläggning. Men inte längre!

Låt oss presentera Teamleaders som kan skapa användare

Vi har nu byggt ut rollen Teamleader till att också kunna skapa användare.

Ni definierar team utifrån samtliga de taggar som stämmer in på hela teamet, exempelvis land, region, butik och om det är en franschiseenhet eller inte osv. Ni kan till detta sen även lägga in ytterligare frivilliga taggar, som Teamleadern kan tilldela sina användare. Detta för att kunna styra mer detaljerat exempelvis på vilken roll den nya personen har i butiken.

Användare som skapas av en Teamleader får automatiskt samtliga taggar som definierar teamet i sig plus eventuella extra taggar som Teamleadern ger dem. På det sättet kan ni sätta upp flöden där:

  1. En Teamleader skapar en användare, utan att behöva ta ställning till eller förstå er övergripande organisationsstruktur och hur ni vill styra och följa upp innehållet.
  2. Användaren får automatiskt rätt taggar som fullt beskriver personen.
  3. Taggarna ger i sin tur användaren access till rätt kurser och kursprogram och gör att användaren tas med i all relevant uppföljning.
  4. Helt utan att du som administratör behöver lyfta ett finger.

Ju fler som är engagerade, desto större genomslag kommer er satsning på digital utbildning att få.

Vill du att era butiker ska sälja mer?

Då ska du boka ett kostnadsfritt demo för att se hur Evercate kan hjälpa! 

Prata med oss

Vad är Evercate?

Evercate är en plattform som ger butikskedjor kontroll över att rätt information och kunskap når rätt personer i varje butik i rätt tid. Slipp förlita er på intranätet, butiksmailen eller att butikschefen ska ha tid och förståelse att förmedla informationen vidare på rätt sätt.

Allting mäts och visar tydligt var ni behöver fokusera för att förbättra era resultat.

Våra kunder använder Evercate för onboarding av nyanställda, produktutbildningar, kampanjinformation och mycket mer.