Webbaserad utbildning

Webbaserad utbildning är i korta drag utbildning sker online snarare än fysiska i klassrum. Oftast sker det on demand genom exempelvis e-learning eller liknande.

Webbaserad utbildning är ett vitt begrepp. Enkelt sagt så innebär det utbildning som på något sätt tillgängliggörs genom webben eller internet. Oftast rör det sig om rena distansutbildningar där webben blir en smidig kanal att nå ut med innehållet on demand. Skillnaden mellan e-learning och webbaserad utbildning blir då att e-learning också kan innebära att du exempelvis installerar en programvara på din dator där utbildningsmaterialet ligger, och att du därigenom kommer åt den utbildningsinsatsen utan att internet behöver blandas in.

Men idag är internet så pass utbrett och en självklart i vår vardag att i stort sett all e-learning och de digitala delarna av blended learning faller under webbaserad utbildning.

Varför webbaserad utbildning?

Vad är vitsen med webbaserad utbildning? Tillgänglighet är det korta svaret.

  • Kursdeltagaren kan genomföra kursen varifrån som helst, så länge det finns internet.
  • Kursdeltagaren kan genomföra kursen vilken tid som helst, så det kan planeras in runt schemalagd tid mm.
  • Kursdeltagaren kan dela upp utbildningen i mindre delar, och enkelt fortsätta med nästa del vid nästa passande tid.
  • Kursdeltagaren kan enkelt och i egen takt repetera de delar som upplevs lite svårare, tills att den faktiskt helt förstår och kan gå vidare.

Med webbaserad utbildning finns utbildningen alltid tillgänglig. En annan stor vinst med detta är så klart själva produktionen. Har ni en gång skapat en kurs, så kan den genomföras obegränsat antal gånger, av ett obegränsat antal personer.

När passar webbaserad utbildning?

Webbaserade utbildningar fungerar så klart väldigt bra för internutbildningar, eller för utbildning som produkt, där man säljer själva utbildningen. Men det fungerar även bra för att utbilda era kunder i era produkter.

Genom rätt utbildning för sina kunder kan man stärka sin leverans, få en nöjdare kund samtidigt som man minskar antalet supportärenden. Det tillsammans med de låga omkostnader, och den höga tillgänglighet som webbaserade utbildningar innebär är en lyckad kombination.

Vill du att era butiker ska sälja mer?

Då ska du boka ett kostnadsfritt demo för att se hur Evercate kan hjälpa! 

Prata med oss

Vad är Evercate?

Evercate är en plattform som ger butikskedjor kontroll över att rätt information och kunskap når rätt personer i varje butik i rätt tid. Slipp förlita er på intranätet, butiksmailen eller att butikschefen ska ha tid och förståelse att förmedla informationen vidare på rätt sätt.

Allting mäts och visar tydligt var ni behöver fokusera för att förbättra era resultat.

Våra kunder använder Evercate för onboarding av nyanställda, produktutbildningar, kampanjinformation och mycket mer.