Modern och flexibel e-learning med Evercate

Ett effektivt sätt att bedriva utbildning är genom e-learning, eller e-lärande. E-learning täcker egentligen in allt lärande som sker med hjälp av digitala verktyg, men vanligtvis så brukar man syfta på webbaserat lärande i någon form när man använder begreppet.

E-learning är populärt både inom skola och företag. Det är vanligt att man använder sig av medier som video, ljud, text och bild i sitt utbildningsmaterial. Normalt så finns det också olika interaktiva moment kopplat till en webbaserad kurs.

Att komma igång med e-learning

För att komma igång med en satsning på e-learning så krävs egentligen bara tre saker.

 1. En plattform för e-learning.
 2. Ett innehåll att lägga på den plattformen.
 3. Någon som ska genomföra utbildningen. 

Med Evercate får ni en modern, lättanvänd och flexibel lärplattform som lämpar sig lika väl för ett företags interna utbildningar som för att erbjuda e-learning externt. Vi har kunder som använder e-learning i syfte att öka kundnöjdhet och minska antalet supportärenden, vi har kunder som säljer utbildningar genom Evercate och vi har kunder som använder Evercate internt för introduktionsutbildningar, fortlöpande utbildningar och produktutbildningar för ökad försäljning.

Testa helt utan kostnad

Bestäm dig i lugn och ro, inget kontokort behövs.

Kostnad för e-learning

Att producera e-learning behöver varken vara dyrt, tidskrävande eller svårt. När man jämför kostnaden mellan e-learning och traditionell fysisk utbildning så behöver man ta med flera parametrar i beräkningen för att få hela bilden.

Oavsett om du ska ta fram en traditionell utbildning eller e-learning så behöver tid läggas på att skapa och ta fram själva kursen, och förbereda den för det format man valt. Utöver det finns följalnde kostnader att ta hänsyn till för respektive format.

Traditionell utbildning

 • Tiden som läggs på att förbereda respektive lektion/kurstillfälle.
 • Kostnaden för lokalen kursen hålls i.
 • Kostnaden för föreläsaren.
 • Kostnaden för eventuella resor och logi i samband med kursen.
 • Produktionsbortfallet för personalen medan de är på kurs.

E-learning

 • Kostnaden för produktionen.
 • kostnaden för plattformen som används.
 • produktionsbortfallet (om än mindre i e-learning) för personalen medan de genomför den digitala utbildningen.

Den största vinsten med e-learning ligger i de löpande kostnaderna. När man väl producerat sin kurs så finns den där, och de få löpande kostnader du har är för plattform och för det lilla produktionsbortfallet som sker. Att produktionsbortfallet är mindre vid e-learning än vid traditionell utbildning beror dels på att e-learning i regel blir effektivare då samma kunskaper tas in på kortare tid. Dels på att e-learning kan delas upp i mindre portioner, vilket innebär att kursen kan spridas ut över en längre tid och genomföras då deltagaren ändå har lugnare perioder i sitt schema.

Vill du veta mer?

Boka in en tid med oss för att se hur Evercate fungerar, och hur enkelt det är att komma igång med egna kurser online.