Blended learning

Blended learning, eller blandade lärmiljöer som det också kan kallas för, är när man kombinerar digitalt lärande med fysisk undervisning. Det är ett effektivt sätt att få ut mer av den fysiska undervisningen och öppnar upp för ett mer flexibelt och personligt anpassat lärande.

En av de kanske största vinningarna med blended learning är att man kan säkra att alla som kommer till den fysiska undervisningen har de förkunskaper som krävs. På det sättet blir den fysiska undervisningen mer effektiv, och alla närvarande deltagare får ut mer av utbildningen.

Skapa en kurs för blended learning

Att sätta upp en blended learning-kurs behöver inte vara komplicerat. Kursen kräver två delar, en digital del, och en fysisk del.

Den fysiska delen kan se ut på flera olika sätt, exempelvis:

  • En mer traditionell föreläsning/kurs-dag som bygger vidare på kunskaperna ur den digitala kursdelen.
  • En samling för gruppdiskussion med eller utan moderator, alternativt ett grupparbete som kanske presenteras för andra grupper som genomför utbildningen samtidigt.
  • En mer praktisk applicering av kursinnehållet tillsammans med en instruktör. Eller liknande.

Den digitala delen i blended learning, är i princip samma som i en helt digital kurs, (läs mer om det under e-learning). Den kan exempelvis bestå av:

  • Videoklipp och/eller slides.
  • Självstudiematerial att ta in på egen hand.
  • Kunskapstest i kvalificerande syfte inför, eller kontrollerande syfte efter den fysiska delen.

Testa helt utan kostnad

Bestäm dig i lugn och ro, inget kontokort behövs.

Blended learning eller ren e-learning?

När det är dags att välja format för sina utbildningsinsats finns det så klart flera olika aspekter att ta hänsyn till.

  • Vad för typ av innehåll ska kursen ha? Behövs en fysisk komponent i kursen för att få de resultat man vill uppnå?
  • Vilken budget finns? E-learning är ofta billigare att producera och hålla igång än traditionell utbildning.
  • Finns det yttre krav? Vissa gånger kan det krävas att det finns ett fysiskt kontrollmoment med för att uppfylla de regler som finns kring ämnet. Andra gånger kan det röra sig om en vettig säkerhetsåtgärd att också praktisk kontrollera de teoretiska kunskaperna.

Det digitala formatet på utbildningen ger en ökad flexibilitet, och mer kontroll till kursdeltagaren själv. Inte minst när det kommer till att anpassa utbildningen till respektive deltagares schema.

Blended learning med Evercate

I Evercate kan du smidigt sätta upp ett flöde för blended learning. När ni har skapat en kurs så skapar ni lektioner precis som vanligt om de ska vara digitala. Ska de vara utanför Evercate så kryssar ni i att det är en extern lektion istället. Då kan ni skapa event och ställa in hur dessa saker fungera, om deltagarna själva ska få registrera sig till dem eller om ni vill sköta den biten. mm.

Det enda som behövs sen är en återrapportering av vilka som klarat av de fysiska delarna. Detta kan ni låta kursdeltagarna själva, eller en eventkoordinator sköta om ni inte vill göra det själv. Sen har ni även er blended learning dokumenterad i lärplattformen.

Vill du veta mer?

Boka in en tid med oss för att se hur Evercate fungerar, och hur enkelt det är att komma igång med egna kurser online.