Hur du kan skapa konkurrensfördelar för ditt företag!

Hur du kan skapa konkurrensfördelar för ditt företag!

Använder ditt företag e-learning idag? Om ni gör det, bra! Om inte, sluta vara en dinosaurie och fortsätt läsa för att ta reda på varför ni borde ta hjälp av e-learning för att skapa konkurrensfördelar. En av de främsta anledningarna till att organisationer väljer att implementera e-learning är för att försäkra sig om att deras utbildning kontinuerligt levererar ett högkvalitativt lärande för att de ska nå sina strategiska mål snabbare.

Genom lärandet som sker i e-learning-plattformen kan medarbetarna förbättra sina arbetskunskaper, sin nöjdhet och utveckla de färdigheter som behövs i arbetet. Det innebär att ditt företag kan skapa en konkurrensfördel genom att få hela arbetsstyrkan att gemensamt arbeta mot företagets strategier på ett sätt som både är tids- och kostnadseffektivt.

Men fungerar ens e-learning??

Den stora frågan är "Kommer våra anställda att lära sig lika mycket med e-learning som de gör genom traditionellt utbildning?". Det hela låter ju väldigt bra, men kan man lita på att det verkligen fungerar? Forskning inom ämnet är begränsad men generellt visar studier att e-learning faktiskt överträffar traditionell utbildning. Vissa studier har visat att kursdeltagare genom e-learning ökar sitt lärande med så mycket som 20% jämfört med deltagare i traditionella klassrumsmiljöer.

I en studie intervjuades instruktörer om de två inlärningsmetoderna. Resultatet visade att 62% av instruktörerna upplevde att e-learning var lika effektivt som traditionell utbildning och 23% uppgav att eleverna till och med lärde sig bättre online än i en traditionell miljö.

Andra forskningsstudier visar inga statistiskt signifikanta skillnader i resultaten mellan de två grupperna, vilket innebär att e-learning och traditionell utbildning anses vara precis lika effektiva för att förmedla kunskap.

Däremot menar forskningen att e-learning i regel är det effektivare alternativet. Med det sagt, finns det naturligtvis fall där traditionell utbildning har sina fördelar – i dessa fall kan blended learning vara ett bra alternativ för att få ut det mesta av varje metod.

E-learning vs. Traditionellt lärande – vilket är det bättre valet?

Varför skulle de här resultaten spela någon roll för dig? Jo, de visar på att du genom att byta ut din traditionella utbildning till e-learning inte behöver göra avkall på effektiviteten i lärandet – tvärtom så blir det om något mer effektivt. Förutom att vara lika eller mer effektivt än traditionellt lärande när det gäller kunskapsresultat, ger e-learning också många andra fördelar för att hjälpa dig och ditt företag att utvecklas snabbare och få ett försprång på marknaden.

Varför inte ge det ett försök? Vi har inga bindningstider eller startavgifter, testa och se vad du tycker!

 

 

Källor:

1. Strother, Judith B. "An assessment of the effectiveness of e-learning in corporate training programs." The International Review of Research in Open and Distributed Learning 3.1 (2002).

2. Chen, Edward T. "Successful E-Learning in Corporations." Communications of the IIMA 8.2 (2014)