Nya användarrollen Team leader och annat gott som förenklar tillvaron

Nya användarrollen Team leader och annat gott som förenklar tillvaron

Även om vi inte annonserat så mycket förändringar sedan i våras, då vi presenterade det utbyggda flerspråkstödet och popup frågor, så har det hänt en hel del hos oss. Mycket arbete har lagts på saker som inte riktigt syns, men som ger er ökade möjligheter och bättre upplevelser.

Vi har under sommaren och hösten jobbat med att bygga ut vårt öppna API för att stödja SSO (Single Sign On), så att alla ni som har exempelvis ett intranät som ni vill koppla ihop med Evercate kan generera färdiginloggade länkar till era utbildningar direkt från intranätet, och på så sätt minska antalet inloggningsuppgifter era användare behöver komma ihåg.

Ni som varit lite aktivare med att skapa kurser kanske också märkt att vi släppt möjligheten att ha lektioner som bara har slides för att ge er mer flexibilitet och enkelhet i att sprida den kunskap och det innehåll ni behöver få ut.

Parallellt med övrigt utvecklingsarbete har vi också ökat på säkerheten ytterligare, så att ni kan vara helt trygga i att era användare och era kurser är skyddade. Sist ut, och vad det här inlägget ska fokusera mer på är den nya roll vi precis introducerat – Team leader.

Team leader, är det svaret?

Ja, i alla fall om frågan är: Hur gör jag för att låta en person se och följa upp en grupp användare och deras kurser, utan att göra personen till administratör och utan att den personen ska kunna se något annat än just sina användare och hur de presterar på de kurser dessa har?

När en person blir Team leader så öppnas en helt ny sektion i Evercate. Nästa gång hen loggar in kommer din nya Team leader ha tillgång till en länk till “Ditt team”. Här finns tre nya sidor att jobba med.

  • Översikt – Här hittar Team leadern en översikt över sitt team och hur det går för dem.
  • Kurser – Här hittar vi istället kurserna teamet har med information om hur teamet presterar på dessa.
  • Användare – Här finns fördjupad information om en viss användare i teamet, och hur det går för denna i de kurser hen har.

Dessa sidor är tänkta att ge ett stöd till Team leadern. Dels i att snabbt kunna identifiera vilka användare i teamet som kan behöva en extra knuff, exempelvis de som är inaktiva eller de som snart kommer förlora tillgång till en viss kurs som de inte är genomfört än. Dels är det tänkt att fungera som ett stöd i verksamheten då informationen kan användas som beslutsstöd, eller som underlag vid ett medarbetarsamtal eller liknande.

Vi kallar det för team, du får definiera det hur du vill

Som ni vet är enkelhet viktigt för oss. Så givetvis måste det vara enkelt att jobba även med teams. Som tur är har vi sedan tidigare byggt en flexibel lösning för att strukturera upp och automatisera mycket av er hantering kring användare i form av grupper och taggar. Team blir ytterligare ett ställe där ni kan få utväxling av den struktur ni redan jobbar med.

Ett team skapas per Team leader och sätts ihop genom att definiera vilka taggar inom en grupp som ska göra att en användare blir en del av teamet. Som med alla regler kan ett team bestå av en regel eller en kombination av flera. Så inget hindrar er att skapa team som överlappar varandra eller är av olika storlek för olika Team leaders.

Teams och Team leaders är med andra ord både lättjobbat och flexibelt, testa själv genom att ändra på en användare, ge den rollen team leader, sedan när nya rollen är sparad definiera dess team.

Lycka till!