Popup-frågor kommer göra dina digitala kurser ännu effektivare

Popup-frågor kommer göra dina digitala kurser ännu effektivare

Vi har haft fullt upp den senaste månaden, först det nya och förbättrade flerspråksstödet och nu en helt ny funktion för att göra din e-learning ännu effektivare.

Vi har precis lanserat en ny funktion som vi kallar för popup-frågor. Det är ett sätt för dig att kunna ställa frågor till dina kursdeltagare när som helst under en lektions video. Detta ökar chansen att informationen du vill förmedla tar sig till långtidsminnet.

Det har sagts att repetition är kunskapens moder

Som tur är har det också vetenskapligt testats. I en studie drogs slutsatsen att repetition hjälper ny information att flytta från korttidsminnet, som finns i delen av hjärnan som heter hippocampus, till långtidsminnet som finns i neocortex. Denna process visade sig vara flytande, så att för varje repetition så ändrades vägen som togs i hjärnan för att komma åt ett visst minne till att mer och mer söka sig till långtidsminnet.

Repetition kan ta många former. Du kan läsa samma sida fler gånger efter varandra. Du kan träna på en färdighet och efter bara några repetitioner märka att du inte behöva anstränga dig lika mycket mentalt för att få samma, eller bättre, resultat. En annan intressant sak börjar hända när du repeterar och aktiverar ny kunskap med ett visst syfte, eller från en annan infallsvinkel.

Ta en pinkod som exempel. Fyra siffror är inte jättesvårt att komma ihåg, eller? Men det är inte helt osannolikt att du efter en vecka inte längre kan komma ihåg en pinkod du bara hört ett par gånger. Sannolikheten att du kommer ihåg ökar om du hör pinkoden, skriver ner den, och sen läser det du just skrev. Nu får vi ny information till hjärnan, sen aktiverar vi minnet av informationen när vi ska skriva ner den och sen repeterar vi det en gång till när vi läser det vi just skrev. Låt säga att du lägger till ytterligare ett steg – att du faktiskt slår koden. Då aktiverar du också minnet, samtidigt som du knyter det till det mönster siffrorna har på nummerplattan, och hur din hand rör sig för trycka in siffrorna i rätt ordning.

Men hur får man till detta i digitala utbildningar?

Svaret är att ställa en fråga

En popup-fråga är tänkt att fungera på det sättet. I din lektion ger du först dina kursdeltagare information som de ska komma ihåg, sen ställer du en fråga. Det sätter igång deras hjärnor som går till korttidsminnet för att hämta informationen de nyligen fått. Sedan behöver de ta den här informationen och applicera på frågan för att kunna svara rätt. Kort och gott så repeterar de nu informationen, samtidigt som de använder den i ett nytt sammanhang vilket ökar behållningen av kunskapen.

Vi tror att det här är ett jättebra verktyg för att skapa en mer effektiv e-learning. Det är också ett snabbt och enkelt sätt att få in mer interaktivitet i utbildningen, vilket leder till att kursdeltagaren blir mer engagerad och fokuserad. Så inte nog med att de lär sig bättre för att de är fokuserade, utan dessutom är sannolikheten hög att det de lär sig fastnar för en längre tid.

Popup-frågor är lätta att skapa

Att skapa en popup-fråga är lika lätt som att lägga till ett kapitel i din lektion. Editera lektionen, välj tiden i videon, klicka på Lägg till popup-fråga. Skriv sen din fråga, dina svarsalternativ och en förklaring till svaret så är du klar.

Popup-frågor kan glatt leva sida vid sida med de mer djupgående kunskapstesten. Frågorna ser mer eller mindre likadana ut, men där ett kunskapstest finns för att testa och bevisa att inlärning skett, så är popup-frågor istället för att hjälpa inlärningen att ske.

Förenklat kan man säga att popup-frågor är ett hjälpmedel för att lära ut, och att fokus inte ligger lika mycket på vad kursdeltagaren svarar. Om du behöver verifiera kunskap så är nog kunskapstesten ett lämpligare verktyg.

Slit dem med hälsan!