Vi säger välkommen till taggar

Vi säger välkommen till taggar

Vi har precis släppt ett par större uppdateringar för Evercate. Det här är det som är nytt.

Taggar på användare

Nu kan ni utöver grupper även ha taggar på användare. Vad är en tagg? Jo en tagg är en märkning av användaren, som kommer fungera som en egen sorts gruppering framåt. Något som ni sedan kan göra olika urval ifrån.

Så här fungerar det:

 1. På en grupp sätter ni upp taggtyper, exempelvis Ort och Arbetsroll. Man kan alltså inte dela taggar mellan grupper, så se grupper som en väldigt grov gruppering. (Kravet på att jobba med grupper kommer försvinna i kommande uppdateringar, då det blir frivilligt för de som har behovet.)
 2. Sedan skapar ni taggar under respektive taggtyp. Exempelvis:

  Taggtyp: ORT

  Taggtyp: Arbetsroll

  Taggar: Stockholm, London, Tokyo, New York, Hallstahammar, etc.

  Taggar: Utesäljare, Innesäljare, Ledningsgrupp, Leverans

 3. Nu börjar det roliga, att tagga upp era användare. Användare kan ha många eller ingen tagg, det finns inte några begränsningar.

Läs vidare så ser ni på vilka smarta sätt vi kan utnyttja de här taggarna vi skapat.

Lägga till användare på kurs genom regler

Från idag finns det ett nytt sätt att ge användare tillgång till kurser. Man kan sätta upp regler som sen utan att man själv behöver tänka på att skicka ut inbjudningar, eller lägga till nya användare i takt med att de tillkommer, ser till att rätt person helt automatiskt får tillgång till rätt kurs. Detta passar perfekt för utbildningar där alla av exempelvis en viss roll ska ha genomfört samma utbildningar.

Så gör man:

 1. Under lägg till användare på en kurs, fliken “Lägg till regler” skapar ni en ny regel. Där väljer ni först vilken grupp regeln ska gälla för.
 2. Vill ni göra ett ännu snävare urval så lägger ni till en eller flera taggar som användare dessutom måste ha för att uppfylla villkoren för regeln, exempelvis alla utesäljare i Tokyo.
 3. Spara... Nu kommer alla användare som uppfyller villkoren av grupp och eventuella taggar automatiskt få sin e-postinbjudan till kursen. Även framtida användare kommer automatiskt bjudas in när de läggs upp i rätt grupp och får taggarna som gäller.

Så enkelt var det. Ni kan skapa obegränsat antal regler för varje kurs.

Rapporter till excel

Vem tycker inte om en rapport eller två? Nu är rapporter endast ett par knapptryckningar bort. Oavsett om ni vill ta ut en rapport över en viss kurs, eller en rapport över hur det går i alla kurser för användarna i en specifik grupp och med specifika taggar så är det numera en enkel manöver.

Gör såhär:

 1. I listan över kurser finns en ny ikon som ser ut som ett stapeldiagram. Tryck på den för den kurs du är intresserad av och voila så laddas en excelfil ner. Om du är mer intresserad av att gå in på användarsidan så följer du stegen nedan.
 2. På Användarsidan finns en knapp uppe till höger som heter “skapa rapport”. Precis som för regler får du nu välja för vilken grupp, samt om du vill begränsa urvalet ännu mer med hjälp av taggarna.
 3. Tryck på knappen för att få din rapport efter dina önskemål.

Vad du sen väljer att skapa för statistisk magi med datan lämnar vi upp till dig.

Schemalagda påminnelser

Vad är vitsen med att påminna andra om det inte kan ske automatiskt medan man själv ligger i en solstol på Bahamas? Det undrade vi också, så vi har nu lagt till möjligheten att schemalägga påminnelser för kurser. I enlighet med denna uppdaterings tema så kan man självklart även filtrera vilka som ska få ens schemalagda påminnelse ner på grupp- och taggnivå.

Så gör du:

 1. Gå in på påminnelser för den kurs det gäller i kurslistan. Tryck på den nya fliken här, “Schemaläggning”.
 2. Precis som för att schemalägga tilläggning av användare på en kurs, så skapar vi först jobbet, med tid, namn och meddelande tillsammans med grundläggande kriterierna. Nu gäller det schemalagda jobbet för alla på kursen.
 3. I listan över schemalagda påminnelser finns nu ditt nya jobb. Tryck på namnet och följ instruktionerna för att ytterligare begränsa vilka som ska bli påminda.

Vi är medvetna om att kriterierna är lite begränsade ställt mot andra uppdateringar vi gjort under året. Vilket vi kommer jobba på att åtgärda framåt.

På tal om framåt

Nu är grunden på plats för lite tankar vi haft ett tag ett tag kring taggar. Framåt kommer vi att introducera en “Mina Kurser” sida för kursdeltagare, och bygga vidare på användarhanteringen. I början av 2017 är planen att nästa stora uppdatering landar då vi bygger om framsidan för kursdeltagarna.

Har ni frågor om hur ni gör för att utnyttja dessa nya funktioner så är det bara att kontakta din kundkontakt eller maila oss på support@evercate.com.